O nás

about-usVitajte na inovovanej stránke Nadácie Providencia. Bohatý obsah našej doterajšej stránky od roku založenia nadácie 2001 bude nadalej dostupná pre našich partnerov.

Nadácia Providencia bola založená v roku 2001 pod číslom 203/Na-96/610  a pridelené identifikačné číslo v Štatistickom registri IČO:35537400 a pridelené daňové identifikačné číslo: 2021575523.

     Účel nadácie

  • Rozvoj aktivít v oblasti vzdelávania dospelých
  • Výchovu k zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť ľudského života v duchu kresťanských hodnôt
  • Ochranu kulturného dedičstva, duchovných hodnôt a práv menšín
  • Sociálne odkázaných občanov
  • Ochrana a podpora zdravia, prevencie liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
  • Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.