Projekty

  1. Školenia nezamestnaných marginalizovaných sociálnych skupín: projekt podporovaný EU Fondom sociálneho rozvoja ( 2004-2007)
  2. Śkolenie a coaching Roma osady v Olejnikove (Pečovská Nová Ves): podporené medzinárodnou organizáciou maltézskeho rádu (konkrétne pánom Lindenom zo Švédska) – 2011-12
  3. Slovensko- maďarský mediálny projekt (2014-15)
  4. Účasť v realizácii pilotného projektu Kosice 3D (2016)