Naše výsledky za posledných 15 rokov:

 

Štúdia realizovateľnosti projektu CROSS3D, 2016

Participácia Providencia:

Analýza preferencií návštevníkov v regiónoch Košice a BAZ.

Hodnotenie úrovne viditeľnosti turistických, kultúrnych a komerčných bodov záujmu (POI) na Internete. Celkom bolo analyzovaných 630 bodov v oboch regiónoch

 

picture1-436x272

Participácia Nadácie v projekte Košice3D, 2016

Naša pridaná hodnota pre projekt:

3D Skenovanie historických a kulturných bodov záujmu a  ich popisy (metadata) v anglickom a v maďarskom jazyku. Celkom 43 3D virtuálných prehľiadok.

 

Referencia projektového portálu: www.kosice3D.eu

referencia obsahu v celosvetovom 3D albume miest: www.kosice.virtualtour.city

Silový priestor - pravideľné mesačné vedecké a spoločenské semináre od roku 2014

Naša nadácia organizuje tieto semináre: navrhuje aktuálne témy, identifikuje prednášajúcich, poskytuje priestory pre akciu.

Najpopulárnejšie tématické okruhy: Zdravie v seniorskom veku (prof. Mudr.. Oliver Rácz), Kresťanská etika  (Mons. Zoltán Pásztor), Úloha menšín v dnešnej Európe, Komunikácia medzi generáciami, atď.

 

 

picture4-436x272